#
BÜLTENİMİZE KAYDOLUN
#

KRYD'nin hazırladığı aylık bültene abone olmak için yukarıdaki kutuya e-mail adresinizi yazabilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Olağan Genel Kurul Daveti

Sayın Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Üyeleri,

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2021, Pazartesi 10:00 – 11:30 saatleri arasında TOFAŞ Genel Müdürlük Konferans Salonunda / TOFAŞ Han Büyükdere Cad. No: 145 Tofaş Han, 34394 Zincirlikuyu, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle 6 Nisan 2021, Salı 10:00 – 11:30 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır. Faaliyet raporları ekte yer almaktadır.

 

Kurumsal üyelerimizin temsilcilerinin ekli yazıya benzer şekilde hazırlanmış bir yetki yazısı ile gelmeleri bilgisini arz ederiz.

 

Gündem

 1. Açılış – Başkan Konuşması & Yoklama
 2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
 3. Saygı duruşu
 4. Başkanın konuşması
 5. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 6. 2019 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,
 7. 2019 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
 8. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 9. 2020 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
 10. 2020 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
 11. 2021 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve oylanması,
 12. Onaylanan 2021 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun oylanması,
 13.  Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi,
 14. Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 15.  Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

 

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Yönetim KuruluAşağıdaki hatalar meydana geldi. Kapat